lunes, 23 de septiembre de 2013

Volem reduir l'utilització de paper d'alumini

El paper d'alumini forma part de la cultura de l'usar i llençar, les seves característiques comporten l'abandó immediat. Tu què tries?

Opció 1: A la paperera o al contenidor de rebuig
Opció 2: Al contenidor groc o amb la tapa groga
Opció 3: Reduir el consum de paper d’alumini o no usar-lo.